ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวันราคาถูก รับจัดทัวร์ไต้หวัน
0


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-02-25
จำนวนสมาชิก : 169 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-10-15
จำนวนครั้งที่ชม : 2,034,370 ครั้ง
Online : 38 คน
จำนวนสินค้า : 16 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวันราคาถูก รับจัดทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3D2N
รหัสทัวร์ : VZ-T109-TAIWAN-8999-OCT19
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินไถจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ร้านพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) –ศูนย์GERMANIUM Duty Free – ซีเหมินติง หมู่บ้านสายรุ้ง – ไถจง - กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ส.ค.- ต.ค.62 เริ่มเพียง 8,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : XW-T206-GQTPE-XW006-OCT19
หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน–จันทราวัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– DUTY FEE -GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค.62 เริ่มเพียง 9,999.-
ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน 2คืน
รหัสทัวร์ : SL-T109-FJL-S08-4D-JUL19
เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) ศูนย์GERMANIUM - Duty Free- ซีเหมินติง
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ค.62 เริ่มเพียง 9,999.-
ทัวร์ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN ทะเลสาบสุริยัน จันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4 D 2 N BY XW
รหัสทัวร์ : XW-T206-QETPE-XW002-JUL19
ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว แชะ ชิม ชิว สินค้าและอาหารพื้นเมือง ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในอดีตของไต้หวัน ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง พิเศษ !!! อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด Wi-Fi on Bus
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ค. - ก.ค.62 เริ่มเพียง 9,999.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : SL-T66-TAIWAN-FS-OCT19
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ส.ค.- ต.ค.62 เริ่มเพียง 9,999.-
ทัวร์ไต้หวัน Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : SL-T66-WOW-TAIWAN-NOV19
-อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ ซือหลินไนท์มาร์เกต
-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101
-วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ต.ค.- พ.ย.62 เริ่มเพียง 10,900.-
ทัวร์ไต้หวัน  BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน
รหัสทัวร์ : SL-T66-BEST-PRICE-NOV19
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ส.ค.- พ.ย.62 เริ่มเพียง 10,499.-
ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ออนซอน เด๊ 4วัน 2คืน
รหัสทัวร์ : SL-T109-FJLS11-NOV19
เมืองไทเป–วัดเซี๋ยไห่ (เฉินหวงเหมี่ยว)—หมู่บ้านทหารโบราณ (SISINAN CUNOLD MILITARA VILLAGE)- ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)- Taipei Fish Market Cosmetic Shop -อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.62 เริ่มเพียง 10,999.-
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Special ไต้หวัน เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ : XW-T47-XWT37-JUL19
เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์,Steamer Feast ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเทพเจ้า วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง ที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมมหัศจรรย์ของหินทราย ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทราขอพรความรัก วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งฟินๆ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง  ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ค.62 เริ่มเพียง 11,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]
รหัสทัวร์ : XW-T09-ZTPE05-MAR20
ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต ไต้หวัน หนานโถวไทจง ไทเป วัดหลงซาน วัดเสียไห่เฉิงหวง วัดเหวิ่นหวู่  ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้าน สายรุ้ง หมู่บ้านสือเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว ไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ย. - มี.ค.63 เริ่มเพียง 11,878.-
ทัวร์ไต้หวัน Hello Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ : XW-T47-XW-T38-JAN20
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ย. - ม.ค.63 เริ่มเพียง 11,888.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ : IT-T109-FJLS04-OCT19
แช่น้ำแร่ส่วนในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบ นมัสการเทพเจ้ากวนอู ณ วัด้หวิ่นหวู่ 
อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค.62 เริ่มเพียง 11,555.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LION พาจ๊วดดด 5คืน 3วัน
รหัสทัวร์ : SL-T09-FJLS10-JUN20
เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด- Cosmetic Shop -อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-สือเฟินปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)- Taipei Fish Market วัดเซี๋ยไห่ (เฉินหวงเหมี่ยว)-ศูนย์GERMANIUM –หมู่บ้านทหารโบราณ (SISINAN CUNOLD MILITARA VILLAGE)-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.62 - มิ.ย.63 เริ่มเพียง 11,999.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : IT-T109-FJLS09-MAR20
เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก นั่งเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-อี้จงไนท์มาเก็ต Cosmetic shop-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ช็อปปิ้งซีเหมินติง ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.62- มี.ค.63 เริ่มเพียง 11,999.-
ทัวร์ไต้หวัน HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : SL-T66-HLGHTLIGHT-DEC19
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟสือเฟิ่น  แถมฟรีปล่อยโคมลอย ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง  และ MITSUI OUTLET บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ  เมนูพิเศษ BUFFET สุกี้มองโกเลีย หม้อไฟ 
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค.62 เริ่มเพียง 12,777.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]
รหัสทัวร์ : SL-T09-ZTPE41-MAY20
 เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.62 - พ.ค.63 เริ่มเพียง 12,878.-
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ : VZ-T187-PTW11-VZ-OCT19
ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆ คูลๆ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ค.- ต.ค.62 เริ่มเพียง 12,900.-
ทัวร์จีน ไต้หวัน ถูก ถูก 4วัน 3คืน BY VZ
รหัสทัวร์ : VZ-T66-TAIWAN-TOU-TOU-OCT19
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง ตลาดฟงเจี่ย และ MITSUI OUTLET
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
เถาหยวน 2 คืน พักไทจง1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 
เมนูพิเศษ BUFFET สุกี้มองโกเลีย หม้อไฟ
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ย. - ต.ค.62 เริ่มเพียง 12,555.-
ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5วน 3คืน
รหัสทัวร์ : SL-T109-FJLS07-OCT19
สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง วัดเหวิ่นหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์ มาเก็ต เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค.62 เริ่มเพียง 12,999.-
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน 
รหัสทัวร์ : SL-T120-TPE02-OCT19
สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง  ไถจง ● ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดปลา
โดยสายการบิน LION AIR (SL)
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ต.ค.62 เริ่มเพียง 13,900.-
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : VZ-T120-TPE006-OCT19
กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง •มิฮายาร่าไอศกรีม • ไถจงไนท์มาเก็ต ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • ตึกไทเป 101 • สร้อยสุขภาพ  • ตลาดปลาไทเป ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนย์เครื่องสำอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง
 โดยสายการบิน VIETJET (VZ)
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ต.ค.62 เริ่มเพียง 13,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เลสโก อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน BY XW
รหัสทัวร์ : XW-T09-ZTPE02-JUL19
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
เที่ยวไต้หวันแบบคูลๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง
ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา , บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , ซีฟู๊ด
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง เมษายน – กรกฎาคม 62 ราคาเริ่มต้น  13,999
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง  เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย
รหัสทัวร์ : VZ-T197-VZRMQ02-OCT19
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู
สายการบิน VIETJET AIR
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค.62 เริ่มเพียง 14,888.-
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทร 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ : XW-T47-XWT39-MAR20
นั่งรถไฟโบราณ เดินชมป่าสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,วัดหลงซาน ตึกไทเป101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง เมนูพิเศษชาบูไต้หวันบุฟเฟ่ต์,เมนูนึ่งจักรพรรดิ
พักไทเป1คืน,ไทจง1คืน,เจี๊ยอี้1คืน
สายการบิน NOK SCOOT(ลำใหญ่)
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.62- มี.ค.63 เริ่มเพียง 14,888.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน3คืน
ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2
รหัสทัวร์ : VZ-T197-VZRMQ01-OCT19
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค.62 เริ่มเพียง 14,888.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4D3N  
รหัสทัวร์ : IT-T150-SDT-05-OCT19
ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2562 ชมตึกไทเป 101( ไม่รวมชมวิวชั้น89) - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินอู่ -ชมหมู่บ้านสีลูกกวาด– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เมนูขึ้นชื่อ : พระกระโดดกำแพง ,ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลไต้หวัน
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : เม.ย.- ต.ค.62 เริ่มเพียง 14,888.-
ทัวร์ไต้หวัน 2 อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน 
รหัสทัวร์ : SL-T120-TPE03-OCT19
สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101● ชอปปิ้งซีเหมินติง 
โดยสายการบิน LION AIR (SL)
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ต.ค.62 เริ่มเพียง 14,900.-
ทัวร์ไต้หวัน PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : SL-T66-PROFESSIONAL-OCT19
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ  เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
สายการบิน THAI LION AIR
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ต.ค.62 เริ่มเพียง 14,999.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ : CI-T47-CI201-JUN20
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง Rainbow Village หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี 
พักโรงแรม:พักที่นิวไทเป1คืน(อาบน้ำแร่) เจี้ยอี้ 1คืน ไทจง 1คืน
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.- มิ.ย.63 เริ่มเพียง 15,888.-
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Taroko ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ : XW-T47-XW-T41-MAR20
สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ ดินแดนสวรรค์ฝั่งตะวันออกของไต้หวัน  เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น  อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
 กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ตเมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่วพักโรงแรม:ไทเป 2คืน + โรงแรมน้ำแร่(เถาหยวน)1คืน
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ต.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 15,900.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ]
รหัสทัวร์ : XW-T09-ZTPE01-OCT19
เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!! ราคาสบายกระเป่า สัมผัสความงามของอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค.62 เริ่มเพียง 15,999.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา
รหัสทัวร์ : TG-T47-T11-DEC19
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นำท่านชมชิม ร้านไอศกรีมสุดว้าวจากโรงพยาบาลเป็นร้านไอศกรีม ที่ร้าน มิยาฮาอศครีม เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ย. - ธ.ค.62 เริ่มเพียง 16,888.-
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยาน เย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 6 วัน 4 คืน 
รหัสทัวร์ : SL-T120-TPE04-OCT19
สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป
โดยสายการบิน LION AIR (SL)
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ต.ค.62 เริ่มเพียง 16,900.-
ทัวร์ไต้หวัน 3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เหย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน BY SL
รหัสทัวร์ : SL-T66-3AUTAYAN-OCT19
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทจง - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป ไทเป – พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ย.- ต.ค.62 เริ่มเพียง 17,555.-
ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน 3 อุทยาน  6วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : SL-T109-FJL-S13-APR20
เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียงกวง-วัดเหวินหวู่ --หมู่บ้านฮิโนกิ ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – อี้จงไนท์มาร์เก็ต Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน -ศูนย์ Germanium-ซีเหมินติง
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ธ.ค.- เม.ย.63 เริ่มเพียง 17,999.-
ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์ : TG-T40-TAIWAN-KIN-TON-TAK-OCT19
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง D.I.Y พายสัปปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ฉือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท) – ตลาดซีเหมินติง – DUTY FREE –  
สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค.62 เริ่มเพียง 18,999.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลสโก อินดี้ตัวแม่]
รหัสทัวร์ : XW-T09-ZTPE03-OCT19
สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้  เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ค. - ต.ค.62 เริ่มเพียง 19,999.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด]
รหัสทัวร์ : TG-T09-ZTPE20-DEC19
เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ค. - ธ.ค.62 เริ่มเพียง 19,999.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สีสันตะวันออก 4D3N
รหัสทัวร์ : CI-T150-SDT-06-OCT19
ไทเป-ไทจง-อุทยานทาโรโกะฮวาเหลียน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) เที่ยวชมอุทยานหินอ่อนทาโระโกะ นั่งรถไฟชม วิวเลียบชายทะเล อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู หมาล่า HOT POT ร้านดัง  //  ปลาประธานาธิบดี // เถี่ยเปี้ยนตัง...หรือ ข้าวกล่องรถไฟ เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดสำหรับการท่องเที่ยวด้วยรถไฟ ++พิเศษสุด พักโรงแรมน้ำแร่เจียวซี  ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค.62 เริ่มเพียง 20,988.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป [เลสโก เคาท์ดาวน์สุดมันส์]
รหัสทัวร์ : VZ-T09-ZTPE12-DEC19NY
 บินตรงสู่ไทจง ช้อปปิ้งเพลินตลาดดัง ไหว้พระ ขอพร เสริมศิริมงคลที่วัดหลงซาน ชมพลุตึกไทเป 101 สุดอลังการ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2020
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 29 ธ.ค.- 01 ม.ค.20  // 30 ธ.ค.- 02 ม.ค.20 เริ่มเพียง 21,878.-
ทัวร์ญี่ปุ่น ไต้หวัน สุดฟิน เที่ยว กิน ชิม ช๊อป 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TG-T15-TPETG03C-OCT19
หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง +ช็อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต +ตลาดนัดซิ่อหลิน
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ค. - ต.ค.62 เริ่มเพียง 21,991.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST SELLER 2 อุทยาน 4D3N
รหัสทัวร์ : CI-T150-SDT-09-OCT19
ไต้หวันเที่ยว 2 อุทยานดัง อุทยานเหยหลิ่ว–อุทยานอารีซัน
ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา–อุทยานอารีซัน-อุทยานเหยหลิ่ว
เมนูพิเศษ ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู HOT POT น้ำซุปหมาล่า, และ ขนมหวานนานาชนิด ไอศครีม HAAGEN-DAZS, เครื่องดื่มนานชนิด , เบียร์ไต้หวันไม่อั้น
พิเศษ +++.. อาบน้ำแร่ ห้องพักส่วนตัว คลายความเมื่อยล้า 1 คืน
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : เม.ย. - ต.ค.62 เริ่มเพียง 21,988.-
ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG KAOHSIUNG 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TG-T40-KAOHSIUNG-OCT19
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง – อ่าวซือจือวาน – ย่านซินจูเจียง โดมแห่งแสง – เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร – วัดโฝวกวงซัน – เจียอี้ – เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เจียอี้ – เมืองหนานโถว เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – ชาอู่หลง – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิว ชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – DUTY FREE – GERMANIUM – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ส.ค. - ต.ค.62 เริ่มเพียง 24,999.-
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน (TG) ซุปตาร์... หม้อรวม
รหัสทัวร์ : TG-T197-TGTPR01-OCT19
นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาหลีซาน ช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง เมนูพิเศษ...อาหารซีฟู๊ด ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปาและชาบู ชาบู ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 12-16 / 19-23 / 23-27 ต.ค.62 เริ่มเพียง 25,888.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ]
รหัสทัวร์ : TG-T09-ZTPE21-DEC19
เที่ยวคุ้ม ช้อปปิ้งจัดเต็ม อิ่มจนพุงแตก แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน นั่งรถไฟอาลีซาน ชมเศียรราชินี
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ค. - ธ.ค.62 เริ่มเพียง 24,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง มาก เคาท์ดาวน์ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ : VZ-T197-VZTPE01-DEC19
- ไต้หวันจุใจ...ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง -
วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน ฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก วัดหลงซาน ซีเหมินติง ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
สายการบิน VietJet Air (VZ)
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 28 ธ.ค.- 01 ม.ค.63 เริ่มเพียง 25,888.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เจียอี้ ไทเป [เลสโก โรแมนติกตัวพ่อ]
รหัสทัวร์ : CI-T09-ZTPE36-DEC19
สุดโรแมนติก ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ชมวิวตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ช้อปปิ้งเพลินตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ!!อาหารซีฟู้ดไต้หวัน ชิมเสี่ยวหลงเปา "DIN TAI FUNG"
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ธ.ค.62 เริ่มเพียง 27,878.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก เคาท์ดาวน์ไทเป]
รหัสทัวร์ : CI-T09-ZTPE35-DEC19NY
เที่ยวไต้หวันจัดเต็ม บินเช้า-กลับดึก นั่งกระเช้าเมาคงสัมผัสธรรมชาติของไทเป ชมวิวตึกไทเป101 ชั้น 89 ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2020
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 28 ธ.ค.- 01 ม.ค.20  // 29 ธ.ค.- 02 ม.ค.20 เริ่มเพียง 31,878.-