ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวันราคาถูก รับจัดทัวร์ไต้หวัน
0

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-02-25
จำนวนสมาชิก : 169 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-12-16
จำนวนครั้งที่ชม : 2,081,373 ครั้ง
Online : 41 คน
จำนวนสินค้า : 16 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวันราคาถูก รับจัดทัวร์ไต้หวัน

 
ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน BY SL
รหัสทัวร์ : SL-T66-VWTPE-02-JUN20
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ร้านใบชา ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน ตึกไทเป 101 เจอร์เมเนียม วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ธ.ค.- มิ.ย.63 เริ่มเพียง 9,999.-
ทัวร์ไต้หวัน STW 4 # ไต้หวัน สวย สวย 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : VZ-T126-STW4-JAN20
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูป) - ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน - ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ศูนย์เครื่องสาอาง – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ดิวตี้ฟรี - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซาจั๋ง - ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า – วัดเทพเจ้ากวนอู – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เกต หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.63 เริ่มเพียง 9,990.-
ทัวร์ไต้หวัน STW 5 # TAIWAN - CLASSIC 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : VZ-T126-STW5-JAN20
เมืองหนานโถว – หมู่บ้านปีศาจซีโถว – เมืองไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เกต  เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซาจั๊ง - ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า – วัดเทพเจ้ากวนอู - เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง – เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรด - ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง วัดหลงซาน - ดิวตี้ฟรี - ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม - ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก) - อุทยานเย่หลิว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสาอาง – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.63 เริ่มเพียง 9.,990.-
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน 
รหัสทัวร์ : XW-T05-TPE-XW006-MAR20 
สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– ร้าน COSMETIC - ERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ธ.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 9,999.-
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Special ไต้หวัน เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ : XW-T47-XWT37-JUL19
เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์,Steamer Feast ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรเทพเจ้า วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง ที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมมหัศจรรย์ของหินทราย ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทราขอพรความรัก วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งฟินๆ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง  ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ค.62 เริ่มเพียง 11,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]
รหัสทัวร์ : XW-T09-ZTPE05-MAR20
ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต ไต้หวัน หนานโถวไทจง ไทเป วัดหลงซาน วัดเสียไห่เฉิงหวง วัดเหวิ่นหวู่  ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้าน สายรุ้ง หมู่บ้านสือเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว ไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ย. - มี.ค.63 เริ่มเพียง 11,878.-
ทัวร์ไต้หวัน Hello Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ : XW-T47-XW-T38-JAN20
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ย. - ม.ค.63 เริ่มเพียง 11,888.-
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE  GURU TAIWAN 5D3N  BY SL
รหัสทัวร์ : SL-T66-VWTPE-03-JAN20
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101
อุทยานเหย๋หลิ่ว วัดหลงซันซื่อ
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ธ.ค.- เม.ย.63 เริ่มเพียง 11,999.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LION พาจ๊วดดด 5คืน 3วัน
รหัสทัวร์ : SL-T09-FJLS10-JUN20
เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด- Cosmetic Shop -อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-สือเฟินปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)- Taipei Fish Market วัดเซี๋ยไห่ (เฉินหวงเหมี่ยว)-ศูนย์GERMANIUM –หมู่บ้านทหารโบราณ (SISINAN CUNOLD MILITARA VILLAGE)-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.62 - มิ.ย.63 เริ่มเพียง 11,999.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : IT-T109-FJLS09-MAR20
เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก นั่งเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-อี้จงไนท์มาเก็ต Cosmetic shop-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ช็อปปิ้งซีเหมินติง ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.62- มี.ค.63 เริ่มเพียง 11,999.-
ทัวร์ไต้หวัน HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : SL-T66-HLGHTLIGHT-DEC19
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟสือเฟิ่น  แถมฟรีปล่อยโคมลอย ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง  และ MITSUI OUTLET บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ  เมนูพิเศษ BUFFET สุกี้มองโกเลีย หม้อไฟ 
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ต.ค. - ธ.ค.62 เริ่มเพียง 12,777.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]
รหัสทัวร์ : SL-T09-ZTPE41-MAY20
 เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.62 - พ.ค.63 เริ่มเพียง 12,878.-
ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน 
รหัสทัวร์ : SL-T66-VWTPE-08N-MAY20
เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง– พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - COSMETIC – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.- พ.ค.63 เริ่มเพียง 13,333.-
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทร 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ : XW-T47-XWT39-MAR20
นั่งรถไฟโบราณ เดินชมป่าสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,วัดหลงซาน ตึกไทเป101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง เมนูพิเศษชาบูไต้หวันบุฟเฟ่ต์,เมนูนึ่งจักรพรรดิ
พักไทเป1คืน,ไทจง1คืน,เจี๊ยอี้1คืน
สายการบิน NOK SCOOT(ลำใหญ่)
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.62- มี.ค.63 เริ่มเพียง 14,888.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2] 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ : CI-T09-ZTPE37-MAR20
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว ตึก101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน ตลาดปลาไทเป ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ MITSUI-OUTLET-PARK
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ธ.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 14,999.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน
รหัสทัวร์ : CI-T47-CI201-JUN20
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง Rainbow Village หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี 
พักโรงแรม:พักที่นิวไทเป1คืน(อาบน้ำแร่) เจี้ยอี้ 1คืน ไทจง 1คืน
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.- มิ.ย.63 เริ่มเพียง 15,888.-
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Taroko ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5วัน3คืน
รหัสทัวร์ : XW-T47-XW-T41-MAR20
สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ ดินแดนสวรรค์ฝั่งตะวันออกของไต้หวัน  เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น  อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
 กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ตเมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่วพักโรงแรม:ไทเป 2คืน + โรงแรมน้ำแร่(เถาหยวน)1คืน
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ต.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 15,900.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4วัน3คืน เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา
รหัสทัวร์ : TG-T47-T11-DEC19
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นำท่านชมชิม ร้านไอศกรีมสุดว้าวจากโรงพยาบาลเป็นร้านไอศกรีม ที่ร้าน มิยาฮาอศครีม เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ย. - ธ.ค.62 เริ่มเพียง 16,888.-
ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน 3 อุทยาน  6วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : SL-T109-FJL-S13-APR20
เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียงกวง-วัดเหวินหวู่ --หมู่บ้านฮิโนกิ ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – อี้จงไนท์มาร์เก็ต Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน -ศูนย์ Germanium-ซีเหมินติง
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ธ.ค.- เม.ย.63 เริ่มเพียง 17,999.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2] 6วัน4คืน
รหัสทัวร์ : BR-T09-ZTPE52-JAN20
 เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว นั่งกระเช้าพาโนราม่า ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวไต้หวันหนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าพาโนราม่า หมู่บ้าน ฒน รรม9ชนเผ่า ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 19,999.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด]
รหัสทัวร์ : TG-T09-ZTPE20-DEC19
เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ค. - ธ.ค.62 เริ่มเพียง 19,999.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป [เลสโก เคาท์ดาวน์สุดมันส์]
รหัสทัวร์ : VZ-T09-ZTPE12-DEC19NY
 บินตรงสู่ไทจง ช้อปปิ้งเพลินตลาดดัง ไหว้พระ ขอพร เสริมศิริมงคลที่วัดหลงซาน ชมพลุตึกไทเป 101 สุดอลังการ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2020
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 29 ธ.ค.- 01 ม.ค.20  // 30 ธ.ค.- 02 ม.ค.20 เริ่มเพียง 21,878.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ]
รหัสทัวร์ : TG-T09-ZTPE21-DEC19
เที่ยวคุ้ม ช้อปปิ้งจัดเต็ม อิ่มจนพุงแตก แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน นั่งรถไฟอาลีซาน ชมเศียรราชินี
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ค. - ธ.ค.62 เริ่มเพียง 24,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง มาก เคาท์ดาวน์ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5วัน4คืน
รหัสทัวร์ : VZ-T197-VZTPE01-DEC19
- ไต้หวันจุใจ...ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง -
วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน ฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก วัดหลงซาน ซีเหมินติง ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
สายการบิน VietJet Air (VZ)
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 28 ธ.ค.- 01 ม.ค.63 เริ่มเพียง 25,888.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เป่ยโถว ตั้นสุ่ย BY TG  [เลทส์โก ปีใหม่สุดเฮงตัวพ่อ] 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : TG-T09-ZTPE23-DEC19
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน วัดเป่าอัน วัดขงจื้อ วัดเทียนหยวน
น้ำพุร้อนเป่ยโถว ตึกไทเป 101
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติ เย่หลิว
MITSUI  OUTLET ตลาดปลาไทเป
ซีเหมินติง ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ชิมเสี่ยวหลงเปา ซีฟู๊ดไต้หวัน
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 31 ธ.ค.- 03 ม.ค.63 เริ่มเพียง 25,999.-
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เจียอี้ ไทเป [เลสโก โรแมนติกตัวพ่อ]
รหัสทัวร์ : CI-T09-ZTPE36-DEC19
สุดโรแมนติก ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ชมวิวตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ช้อปปิ้งเพลินตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ!!อาหารซีฟู้ดไต้หวัน ชิมเสี่ยวหลงเปา "DIN TAI FUNG"
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ธ.ค.62 เริ่มเพียง 27,878.-
ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน 4 คืน (TG)
ซุปตาร์… ซากุระ ภาค 2
รหัสทัวร์ : TG-T197-TGTPE03-12-16-APR20
 นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน
 อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
 หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ ในเมืองไถจง
 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลิน
 เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตล์ไต้หวัน TAKAO และอาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 12-16 เม.ย62 เริ่มเพียง 30,888.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก เคาท์ดาวน์ไทเป]
รหัสทัวร์ : CI-T09-ZTPE35-DEC19NY
เที่ยวไต้หวันจัดเต็ม บินเช้า-กลับดึก นั่งกระเช้าเมาคงสัมผัสธรรมชาติของไทเป ชมวิวตึกไทเป101 ชั้น 89 ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2020
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 28 ธ.ค.- 01 ม.ค.20  // 29 ธ.ค.- 02 ม.ค.20 เริ่มเพียง 31,878.-
ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ 6 วัน 5 คืน (TG)
ซุปตาร์… สามแซ่บ
รหัสทัวร์ : TG-T197-TGTPE04-APR20
นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ
ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตล์ไต้หวัน TAKAO
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : เม.ย.62 เริ่มเพียง 33,888.-