MONGOLINE / ทัวร์มองโกเลีย
0


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-02-25
จำนวนสมาชิก : 169 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-07-29
จำนวนครั้งที่ชม : 2,194,138 ครั้ง
Online : 17 คน
จำนวนสินค้า : 17 รายการ

MONGOLINE / ทัวร์มองโกเลีย

ทัวร์มองโกเลีย  COOLING MONGOLIA WINTER 4D2N
รหัสทัวร์ : 0M-T150-SMK-01-NOV19
วัดกานดัน -จตุรัสซัคบาทาร์ - Bogd Khaan Winter Palace Museum-SUPERMAKET -อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Hill) - ชม โชว์ “Mongolian National Song & Dance Ensemble-พักเมืองอุลานบาร์ตอ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน - Turtle Rock – แวะชมสินค้าพื้นเมือง – เดินทางไปยัง GER CAMP – ทดลองขี่ม้า (Horseback Riding รวมในค่าทัวร์) – พักเกอร์ ช้อปปิ้งของฝากที่ “GOBI Factory Outlet - BUFFET โรงแรมแชงกลีล่า
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 30 ต.ค.- 02 พ.ย.62 เริ่มเพียง 24,999.-

ทัวร์มองโกเลีย มองโกเลีย มองโกเลีย ไฟล์ทปฐมฤกษ์ 4วัน 2คืน
รหัสทัวร์ : OM-T200-VWMN01A-NOV19
ขี่ม้าทากิ , ชิมผลิตภัณฑ์จากนมจามรี, ทดลองใส่ชุดประจำชาติชาวมองโกเลีย, ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง, พัก Ger Camp ระดับ 4 ดาว 1 คืน, อิ่มอร่อยกับเมนู ชาบู สไตล์มองโกเลียน, บุปเฟ่ต์นานาชาติในโรงแรม 5 ดาว
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 30 ต.ค.- 02 พ.ย.62 เริ่มเพียง 25,990.-

ทัวร์มองโกเลีย OPENNING MONGOLIA WINTER นอนเกอร์ ขี่สุนัขลากเลื่อน นอนเกอร์ 5 D 3 N
รหัสทัวร์ : 0M-T150-SMK-02-MAR20
วัดกานดัน -จตุรัสซัคบาทาร์ - พิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum ตลาดท้องถิ่น Black Market อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Hill) - SUPERMARKET - Turtle Rock – แวะชมสินค้าพื้นเมือง – เดินทางไปยัง GER CAMP – ทดลองขี่ สุนัขลากเลื่อน ( Dog Sledding ) – พักเกอร์ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน -สกีรีสอร์ท SKY RESORT-บนเขา Bogd Khaan – ที่พัก ช้อปปิ้งของฝากที่ “GOBI Factory Outlet - BD BARBEQUE บาร์บีคิว มองโกโลเลีย
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.62- มี.ค.63 เริ่มเพียง 29,999.-

ทัวร์มองโกเลีย มองโกเลีย ขี่มาทากิ สนุกกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
รหัสทัวร์ : OM-T200-VWMN01-MAR20
สนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน+ทดลองขี่ม้าทากิ, ใส่ชุดประจำชาติชาวมองโกเลีย, พัก Ger Camp ระดับ 4 ดาว ได้รับรางวัลจาก TripAdviser, เมนูชาบู สไตล์มองโกเลียน , บุปเฟ่ต์นานาชาติในโรงแรม 5 ดาว
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.- มี.ค.62 เริ่มเพียง 31,990.-
ทัวร์มองโกเลีย มองโกเลีย มองโกเลีย ไบคาล ขี่ม้าทากิ
รหัสทัวร์ : OM-T200-VWOM02A-NOV19
พัก Ger Camp ระดับ 4 ดาว, ขี่ม้าทากิ, อิมอร่อยกับเมนู บุปเฟ่ต์นานาชาติ, นั่งรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย ที่มีระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก, นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบไบคาล  ฟรี SIM CARD สำหรับใช้ที่ มองโกเลีย และ รัสเซีย
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ต.ค.- พ.ย.62 เริ่มเพียง 65,990.-
ทัวร์มองโกเลีย VWOM02มองโกเลีย มองโกเลีย นั่งรถไฟทรานส์ไซบีเรีย ไบคาล
รหัสทัวร์ : OM-T200-VWOM02-MAR20
พัก Ger Camp ระดับ 4 ดาว 1 คืน, ขี่ม้าทากิ,  อิมอร่อยกับเมนู ชาบู สไตล์มองโกเลียน, นั่งรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียที่มีระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก,กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน, ชมความงามของทะเลสาบไบคาล ฟรี SIM CARD สำหรับใช้ที่ มองโกเลีย และ รัสเซีย
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ธ.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 65,990.-
ทัวร์บัลแกเรีย บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 
รหัสทัวร์ : QR-T123-WQR0708S-MAR20
นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป) นำท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย นำท่านถ่ายภาพคู่กับ อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ต.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 49,900.-