เกี่ยวกับเรา
0

เกี่ยวกับเรา

   
 
 

 

 

บรฺิษัท เลิฟทัวร์ฮอลิเดย์ จำกัด

             ด้วยประสบการณการทำทัวร์ ด้วยใจรัก กว่า 7 ปี เราพร้อมที่จะบริการทุกท่าน เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยถือกำเนิดขึ้นจากปณิธาน และปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า เราจะให้บริการด้านการเดินทางอย่างครบวงจรสำหรับทุกวัตถุประสงค์และทุกจุดหมาย ในการเดินทางองลูกค้า ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อความสะดวกและคุ้มค่าที่สุดของลูกค้า ” ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและประสบการณ์ ในการทำงานด้านการท่องเที่ยว

 
   

 

 

หลักเกณฑ์ในการสร้างงานบริการของบริษัท

             บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญบริษัทฯ สามารถจัดสรรรายการที่สมดุลกับงบประมาณของลูกค้าได้ บริษัทฯ เลือกสายการบินที่เดินทางโดยไม่ต้องเสียเวลารอเปลี่ยนเครื่องนาน หรือจอดแวะพักหลายแห่ง บริษัทฯ เลือกสรรโรงแรมที่พัก และอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยแก่คณะ ในการจัดทำรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงจำนวนวัน เวลา และเส้นทางในการเดินทางที่สามารถจะทำให้คณะใช้เวลาท่องเที่ยวได้คุ้มค่าที่สุด 
 
   
 
 

 

 

บริการหลักของเรา

- PACKAGE , TOUR ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- รับจองตั๋วเครื่องบิน ห้องพักในราคาพิเศษ
- รับยื่นวีซ่าทุกประเทศ
- รับทำประกันอุบัติเหตุ , สุขภาพในระหว่างเดินทาง 
- รับจัดกรุ๊ปเหมา( Incentive ) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- รับจัดกิจกรรมแรลลี่ต่างๆ เช่น Walk Rally, Car Rally
- รับจัดแคมป์ไฟ, กีฬาชายหาด (Sport Day)
- รับจัดประชุมนอกสถานที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม
- รับจัดสัมมนาเชิงวิชาการโดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ในหัวข้อที่ท่านกำหนด
- รับจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์บุคคลากรในองค์กร ด้วยรูปแบบเกมส์ที่เน้นความสามัคคี