ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
0
2019-08-01 21:37:32 ใน เที่ยวต่างประเทศ » 0 223

“ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ" เป็นศาลเจ้าชินโตของเทพอินาริ อันเป็นเทพแห่งกสิกรรม ตั้งอยู่ในเขตฟูชิมิ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

              ศาลเจ้านี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ตัวศาลเจ้าตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาที่ระดับความสูง 233 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งภูเขาก็มีนามเดียวกันคือภูเขาอินาริ ซึ่งรอบเชิงเขานี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเล็กๆอีกมากมายตลอดระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินเท้าและเยี่ยมชมได้โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง


 

ตั้งแต่ยุคโบราณ ชาวญี่ปุ่นนับถือเทพอินาริในด้านการอุปถัมภ์ค้ำชูและส่งเสริมความเจริญในการงานและกิจการ ซึ่งความศรัทธานี้ยังคงอยู่จนตราบจนปัจจุบัน
 


 โดยระหว่างทางก่อนเข้าศาลเจ้าจะมีร้านค้ามากมายทั้งร้านอาหาร ร้านขนม ร้านของฝาก ขนาบไปทั้ง 2 ข้างทาง ยาวไปจนถึงทางเข้าด้านหน้าของศาลเจ้า
 ติดต่อสอบถามได้ที่ : www.lovetourholidays.com
Tel. 
- 02-174-2352 / 02-174-2353
- 02-174-2022 / 02-174-2054
Hotline.