ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ รับจัดทัวร์พม่า
0


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2014-02-25
จำนวนสมาชิก : 169 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-07-29
จำนวนครั้งที่ชม : 2,194,170 ครั้ง
Online : 14 คน
จำนวนสินค้า : 17 รายการ

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าราคาถูก ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ รับจัดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ไหว้พระพม่า   ย่างกุ้ง  1 วัน
รหัสทัวร์ : T178-RGN-001-MAR20
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพรจุดไฮไลท์บนเจดีย์ชเวดากอง พระสุริยันจันทรา .. แม่ยักษ์ .. พระเปิดโลก .. พระราหู .. พระอุปคุต ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 05 มี.ค.63 เริ่มเพียง 999.-
ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง ขอพรทันใจ 1 วัน
รหัสทัวร์ : FD-T15-RGN-FD03PRO-FRB20
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระงาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)
เทพกระซิบ ร้านหยกพม่า
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 17 / 18 / 19 ก.พ.63 เริ่มเพียง 1,991.-
ทัวร์พม่า ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
รหัสทัวร์ : DD-T178-RGN001-MAY20
ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ค.63 เริ่มเพียง 1,991.-
ทัวร์พม่า ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
รหัสทัวร์ : DD-T178-RGN-001-MAR20
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต 
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : มี.ค.63 เริ่มเพียง 2,992.-
ทัวร์พม่า ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
รหัสทัวร์ : DD-T178-RGN-001-APR20
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต 
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : เม.ย.63 เริ่มเพียง 2,992.-
ทัวร์พม่า ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน
รหัสทัวร์ : DD-T178-RGN-001-MAY20
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี  “เทพทันใจ”  + “เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต 
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ค.63 เริ่มเพียง 2,992.-
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ ไหว้พระ 5 วัดดัง 1วัน
รหัสทัวร์ : SL-T120-JT01-JUN20
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน –วั ดหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ –วัดเจตุน – กรุงเทพฯ
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มิ.ย.63 เริ่มเพียง 2,999.-
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน พม่า ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน โดย FD 
รหัสทัวร์ : FD-T15-RGN-FD08X-MAR20
กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – กรุงย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) – พระงาทัตยี – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ร้านหยกพม่า – กรุงย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : มี.ค.63 เริ่มเพียง 2,999.-
ทัวร์พม่า PROMYANMAR ไหว้พระ 5วัด ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง
รหัสทัวร์ : DD-T187-PMM03-MAR20
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 2,999.-
ทัวร์พม่า พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน 
รหัสทัวร์ : DD-T05-RGN-DD011-MAR20
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) |  พระงาทัตยี | เจดีย์ไจ๊กะส่าน
ขอพร 2 เทพทันใจ ( โบตะทาวน์ และ ไจ๊กะส่าน)
ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 3,888.-
ทัวร์พม่า PROMYANMAR ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา
รหัสทัวร์ : DD-T187-PMM03B-MAR20
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ต.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 3,999.-
ทัวร์พม่า พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (รวมทิป) บินนกแอร์ DD
รหัสทัวร์ : DD-T05-RGN-DD012-JUN20
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) |  พระงาทัตยี | วัดไจ๊กะส่าน
ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
ขอพร 2 เทพทันใจ (๑) โบตะทาวน์  (๒)ไจ๊กะส่าน
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 5,555.-
ทัวร์พม่า พม่า มงคลทั้ง 9 ไหว้พระ 1 วัน เน้นชเวดากอง (รวมทิป) 
รหัสทัวร์ : DD-T05-RGN-DD013-MAR20
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | ตลาดสก๊อต 
เน้นไหว้พระ ขอพร 9 จุดมงคล ณ เจดีย์ชเวดากอง 
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ 
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 4,999.-
ทัวร์พม่า พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน 
รหัสทัวร์ : DD-T05-RGN-DD008-MAR20
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) | พระงาทัตจี | พระโกทัตจี
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระเจตุนพญาจี | เจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์เอ็งต่อหยา | เจดีย์ไจ๊กะส่าน | วัดแม๊ะละมุ l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูบุฟเฟต์ Hot Pot 
อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 6,555.-
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง พักหรู 5 ดาว มหาบุญ 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ : FD-T15-RGN-FD05V-MAR20
ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา - พระนอนเจาทัตจี – วัดงาทัตจี - วัดโกทัตจี - เจดีย์ชเวโพนพวิน - เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – วัดบารมี – เจดีย์ไจ๊กะส่าน - ตลาดสก็อต - โรงงานหยก - วัดแม๊ะละมุ 
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 5,990.-
ทัวร์พม่า พม่าไหว้พระ เสริมดวงชะตา 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ : SL-T187-PMM02B-MAY20N
ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม เจดีย์กลางน้ำ เจดีย์ชเวดากอง ช็อปปิ้ง 2 ตลาด ชาบูชาบูไม่อั้น เจดีย์สุเหร่ เทพทันใจ โปตาทาวน์ เทพทันใจ
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ธ.ค.- พ.ค.63 เริ่มเพียง 6,588.-
ทัวร์พม่า M y a n m a r  Yangon  5  Star  2 Day
รหัสทัวร์ : 8M-T178-RGN013-APR20
พระลาภมุนี วัดพระทอง เจดีย์มหาวิชยะ พระนอนตาหวาน งาทัตจี เจดีย์ไจ๊กะส่าน วัดบารมี เจดีย์ชเวดากอง ที่พักระดับ 5 ดาว
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 11-12 เม.ย.63 เริ่มเพียง 6,666.-
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พม่า 2 วัน 1 คืน พักอินทร์แขวน บิน SL
รหัสทัวร์ : SL-T120-MMR015-JUN20
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) –วัดไจ๊คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง -  เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน) - ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน - สนามบิน 
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มิ.ย.63 เริ่มเพียง 6,999.-
ทัวร์พม่า Exclusive Myanmar พักหรู5ดาว Grand Mercure Yangon BY DD
รหัสทัวร์ : DD-T14-DDSR02-2D1N-MAR20
ไหว้พระ9วัด นอนหรู5ดาว อลังการ Buffet Seafood สดชื่นกับเบียร์ไม่อั้น 
พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี เจดีย์ชเวโพนพวิน เจดีย์มหาวิชยะ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะตอง  เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดพระบารมี 
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ย.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 6,998.-
ทัวร์พม่า M  Y  A  N  M  A  R   5  S T A R  2 DAY 
รหัสทัวร์ : DD-T178-RGN-002-MAR20
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า
พระลาภมุนี l เจตุนพญา l เจดีย์มหาวิชยะ l พระนอนตาหวาน l งาทัตจี 
เจดีย์ไจ๊กะส่าน l วัดบารมี l ขอพร “เทพทันใจ” ณ เจดีย์โบตาทาวน์
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 6,996.-
ทัวร์พม่า EASY WISH IN MYANMAR 2D1N
รหัสทัวร์ : DD-T90-WISH-MMR-MAR20
สายการบินนกแอร์ (DD) พัก GRAND MERCURE YANGON ระดับ 5 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด +เบียร์ไม่อั้น เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร โสร่ง+เทพทันใจทุกที่นั่ง ฟรี!! ไหว้พระ 9วัด ในย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง คู่บ้านคู่เมืองย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน ศิลปะพม่า สวยงามที่สุดในย่างกุ้ง สักการะขอพร เทพทันใจ+เทพกระซิบ ตลาดสก็อต ตลาดใหญ่สุดในพม่า
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.ค. - มี.ค.63 เริ่มเพียง 6,998.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์ : UB-T178-RGN-018-MAR20
สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า 3 วัน
พระธาตุอินทร์แขวน : เมืองไจ้โท : เจดีย์องค์เล็กตั้งบนก้อนหินทอง,ประจำปีเกิด “ปีจอ” พระมหาเจดีย์ชเวดากอง : เมืองย่างกุ้ง : เจดีย์ทอง คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า
พระธาตุมุเตา(เจดีย์ชเวมอดอร์) : เมืองหงสาวดี : เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า (เจดีย์มอญ) พระนอนยิ้มหวาน..พระนอนตาหวาน..เจดีย์ 4 ทิศ..ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : 07-09 ก.พ.63 เริ่มเพียง 7,777.-
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน SL พัก 5 ดาว
รหัสทัวร์ : SL-T120-MMR014-JUN20
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต 
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มิ.ย.63 เริ่มเพียง 7,900.-
ทัวร์พม่า พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์ : DD-T05-RGN-PG003-JUN20
พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | วัดโกทัตจี | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์  (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ วัดบารมี | วัดไจ๊กะส่าน |  เจดีย์ชเวโพนพวิน | วัดแม๊ะละมุ สักการะพระมหาเจดีย์เชดากอง เสริมสิริมงคล ขอพรด้านชัยชนะ ณ วัดพระโกทัตจี ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง  ณ เจดีย์ชเวโพนวิน 
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มิ.ย.63 เริ่มเพียง 7,999.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลทส์โก โอบบุญ] 3D2N BY 8M
รหัสทัวร์ : 8M-T09-ZRGN02-SEP20
*นั่งกระเช้า1ขาขึ้นพระธาตุอินทร์เเขวน* พระธาตุอินเเขวน พักบนอินทร์แขวน 1 คืน เจดีย์ชเวมอดอ(พระธาตุมุเตา) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรดั่งใจกับเทพทันใจ เทพกระซิบ เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ซีฟู๊ด พิเศษ!! รับฟรีบทสวดมนต์เเละองค์เทพทันใจ
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : เม.ย.- ก.ย.63 เริ่มเพียง 8,999.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน  [เลทส์โก สายบุญ] 3D2N BY FD 
รหัสทัวร์ : FD-T09-ZRNG01-AUG20
พระธาตุอินเเขวน พักบนอินทร์แขวน 1 คืน
พระเจดีย์เยเลพญา ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
วัดมหาเจดีย์ วัดไจ้คะวาย 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์โบตะทาวน์
ขอพรดั่งใจกับเทพทันใจ เทพกระซิบ 
เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ซีฟู๊ด 
พิเศษ!! รับฟรีบทสวดมนต์เเละองค์เทพทันใจ
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : มิ.ย.- ส.ค.63 เริ่มเพียง 8,999.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน บินไทยไลอ้อนแอร์
รหัสทัวร์ : SL-T120-MMR04-JUN20
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-หลวงพ่อหงาทัตจี-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มิ.ย.63
เริ่มเพียง 8,999.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก มหาเจดีย์ทอง] 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : FD-T09-ZRGN11-MAY20
 เที่ยวสบาย บินเช้ากลับบ่าย ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ "วัดกาบาเอ" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ !! บุฟเฟต์ซีฟู้ด สลัดกุ้งมังกร แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- พ.ค.63 เริ่มเพียง 8,999.-
ทัวร์พม่า สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า 3 วัน 
รหัสทัวร์ : WE-T178-RGN-014-MAR20
พระธาตุอินทร์แขวน : เมืองไจ้โท : เจดีย์องค์เล็กตั้งบนก้อนหินทอง,ประจำปีเกิด “ปีจอ” พระมหาเจดีย์ชเวดากอง : เมืองย่างกุ้ง : เจดีย์ทอง คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า
พระธาตุมุเตา(เจดีย์ชเวมอดอร์) : เมืองหงสาวดี : เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า (เจดีย์มอญ) พระนอนยิ้มหวาน..พระนอนตาหวาน..เจดีย์ 4 ทิศ..ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี 
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 9,999.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์ : WE-T47-WE203-MAR20
สักการะ 3ใน 5มหาบชูาสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าเคารพนับถือ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์และสามเณร ที่ วัดไจ้คะวาย เยือนเมืองหงสา ไหว้พระขอพร 4ทิศ ชมพระราชวังบุเรงนอง
ไหว้พระนอนอันศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ไหว้พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ  พระนอนตาหวาน ขอพรกับเทพทันใจ เทพกระซิบ  ที่เจดีย์โบตาทาวน์ เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา พิเศษ!! นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินแขวน 1เที่ยว   แถมฟรี!! โสร่งพม่า ใส่พร๊อพถ่ายรูป
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 10,888.-
ทัวร์พม่า  พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : DD-T05-RGN-DD004-MAR20
หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน 
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต l วัดพระหินอ่อน แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึ้นพระธุอินทร์แขวน 1 เที่ยว
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 10,900.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน บินไทยแอร์เอเชีย
รหัสทัวร์ : FD-T120-MMR04-AUG20
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- ส.ค.63
เริ่มเพียง 10,900.-
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์  มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG
รหัสทัวร์ : PG-T120-MMR03-APR20
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- เม.ย.63 เริ่มเพียง 10,900.-
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ไฮโซเมียนมาร์] - (พัก 5 ดาว) 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : 8M-T09-ZRGN10-MAR20
 เที่ยวสุดคุ้ม พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ชมพิธีมงคลเทินพระธาตุ พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ทะเลซีฟู้ด แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ
สายการบิน
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 10,999.-
ทัวร์พม่า พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : PG-T05-RGN-PG002-JUN20
วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง 
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) l เทพกระซิบ l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
แถมฟรี!! กระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์ 1 เที่ยว พักหรู 5 ดาว ที่ย่างกุ้ง 
เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มิ.ย.63 เริ่มเพียง 11,888.-
ทัวร์พม่า มัณฑเลย์ พุกาม 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์ : WE-T47-WE201-MAR20
ชมดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม
สักการะ 1ใน 5มหาบชูาสถานศักดิ์สิ์ทธิ์ เจดีย์ชเวสิกอง 
สัมผัสสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็ง  
ชมพิธิศักดิ์สิ์ทธิ์ ล้างหน้าพระพักตร์“พระมหามัยมุนี”
ชมพระราชวังไม้สักท่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง พระราชวังมัณฑะเลย์
สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์วัดอนันดา ชมเจดีย์ติโลมินโล วัดหารธรรมยังยี  
พักโรงแรมพุกาม 1คืน,มัณฑเลย์ 1คืน
เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
บินตรงการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.พ. -มี.ค.63 เริ่มเพียง 11,888.-
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3 วัน บิน PG
รหัสทัวร์ : PG-T120-MMR003-APR20
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- เม.ย.63
เริ่มเพียง 11,900.-
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง กระเช้าอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์ : PG-T120-MMR021-JUN20
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ 
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มิ.ย.63
เริ่มเพียง 11,900.-
ทัวร์พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน บิน PG
รหัสทัวร์ : PG-T120-MMR031-APR20
กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - นั่งรถม้าชมเมือง ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี - มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – สกายน์ - เจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมินทงแส่ - กรุงเทพฯ
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- เม.ย.63 เริ่มเพียง 11,900.-
ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D2N 
รหัสทัวร์ : 8M-T90-MMR-INBOON-MAR20
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง คู่บ้านคู่เมืองย่างกุ้ง
เจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี พระมหาเจดีย์มุเตา
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา พระธาตุอินแขวน
สักการะขอพร เทพทันใจ+เทพกระซิบ
ตลาดสก็อต ตลาดใหญ่สุดในพม่า
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ธ.ค.- มี.ค.63 เริ่มเพียง 11,900.-
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน FD 4 วัน นั่งรถภายใน
รหัสทัวร์ : FD-T120-MMR051-APR20
กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- เม.ย.63
เริ่มเพียง 11,900.-
ทัวร์พม่า พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : PG-T05-MDL-PG004-JUN20
พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอเขามัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน l ระฆังมิงกุน l วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี l เจดีย์ชเวสิกอง l ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี l เจดีย์พญาเธียรดาน
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มิ.ย.63 เริ่มเพียง 12,888.-
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑาเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : PG-T120-MMR051-APR20
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล- วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- เม.ย.63 เริ่มเพียง 12,900.-
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2] 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : PG-T09-ZMDL05-NOV20
 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ก.พ. -พ.ย.63 เริ่มเพียง 12,999.-
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พม่า 5 มหาบูชาสถาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : PG-T120-MMR08-JUN20
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ 
สายการบิน 
     
 
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : ม.ค.- มิ.ย.63
เริ่มเพียง 21,900.-